Umowy cywilnoprawne - zawieranie i rozliczanie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności prawidłowej konstrukcji umowy,  wprowadzania bezpiecznych zapisów umownych, rozliczania w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do osób, które zajmują się naliczaniem wynagrodzeń pracownikom oraz osobom zatrudnionym na innej podstawie.

Program

1. Konstrukcja prawna umów.

 • Umowa zlecenia:

Definicja (cechy istotne), Zawarcie umowy, strony, przedmiot  umowy, treść stosunku (prawa i obowiązki stron), miejsce i czas wykonania umowy, wynagrodzenie.

 • Umowa o dzieło:

Definicja (cechy istotne), Zawarcie umowy, strony, przedmiot  umowy, treść stosunku (prawa i obowiązki stron), miejsce i czas wykonania umowy, wynagrodzenie.

 • Kontrakt menadżerski:

Definicja (cechy istotne), Zawarcie umowy, strony, przedmiot  umowy, treść stosunku (prawa i obowiązki stron), miejsce i czas wykonania umowy, wynagrodzenie.

2. Podobieństwa i różnice pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a stosunkiem pracy, obowiązek stosowania przepisów kodeksu pracy do umów cywilnych.

3. Zagrożenia wynikające z zawarcia umów cywilnoprawnych.

 • Zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnym
 • Sankcje karne
 • Uprawnienia PIP

4. Ubezpieczenie społeczne oraz FP i FGŚP.

 • Obowiązkowe ubezpieczenie
 • Dobrowolne ubezpieczenie
 • Zbieg tytułów ubezpieczenia
 • Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

5. Opodatkowanie umów cywilnoprawnych.

 • Podatek zryczałtowany
 • Wysokość zaliczki na podatek dochodowy
 • Wysokość kosztów uzyskania przychodu

Metody

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.

Skontaktuj się z nami, jeśli chciałbyś przeprowadzić podobne szkolenie dostosowane do warunków panujących w Twojej firmie/instytucji. Potraktujemy interesujący Państwa program jako oś programu szkolenia. Szkolenie można połączyć z innymi aktywnościami wpływającymi na efektywność pracy.
Jeżeli chcesz, abyśmy zrealizowali to szkolenie w innym terminie lub w innej lokalizacji - wypełnij krótki formularz. Postaramy się dobrać datę i miejsce w najbardziej optymalny sposób. Nowe terminy i miejsca będą ogłaszane na bieżąco na podstawie Państwa sugestii.

Opinie o tym szkoleniu:

Szkolenie zgodne z założeniami zawartymi w ofercie.

Magdalena Gwiazda
Paweł Pętkowski Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 2010-11-19

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania.

Luiza Bożek-Sadzinica
A. Baksalerska , 2010-07-01

Szkolenie rzeczowe, cenne informacje, generalnie jestem z niego zadowolony.

Magdalena Gwiazda
Bartosz Stępowski RR Donnelley Europe Sp. z o.o., 2010-11-19

Artykuły z kategorii tego programu:

Coraz częściej pracownicy działów szkoleń, czy HR, firm i instytucji doskonalą swoje umiejętności w zakresie zarządzania szkoleniami. Szczególnie istotne są dla nich kwestie związane z długofalowym planowaniem, realizacją oraz oceną efektów projektów szkoleniowych. Ostatnio, we Wrocławiu aktywnie uczestniczyłam w szkoleniu o tej tematyce, szukając odpowiedzi na pytanie: kiedy szkolenie staje się inwestycją?

Coraz popularniejsze od jakiegoś czasu stały się formy rozrywki i zabawy połączonej z elementem edukacyjnym, budowaniem zespołu i pozytywnych relacji w firmie czyli tzw. eventy. Historią są już czasy, gdy jedyną formą integracji w firmie były turnusy w firmowych ośrodkach wczasowych podczas których do głównych atrakcji należały wieczorki zapoznawcze i konkursy z częścią artystyczną w tle.

Wszystkie utwory umieszczone w tym serwisie podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie naszych utworów lub utworów do których posiadamy wyłączne prawa, ich fragmentów, zamieszczanie naszych tekstów w obcych opracowaniach bez uprzedniego ustalenia zasad takiego działania, cytowanie bez wskazania źródła, będzie powodem kierowania takich spraw na drogę postępowania sądowego, którego zasadniczym celem będzie uzyskanie stosownego wynagrodzenie za wykorzystanie utworu bez wiedzy i zgody właściciela autorskich praw majątkowych.